Какво е Кенджуцу? 

 

Кенджуцу е най-общото име на всички техники за работа с катана, изучавани и предавани от поколение на поколение бойци в средновековна Япония. 

Това е традиционно Буджуцу – то е било предназначено да подготвя хората за постоянните войни от онова време. Самураите са учили техниките за използване на меча с цел отнемане на живот на бойното поле и постигане на победа по такъв начин. С промяната на условията и налагането на траен мир от Шогуната през 17-ти век, и с последващата забрана за водене на войни, се създават условия самураите да променят основите на бойните си умения като ги насочат към съхраняване на техниките и прийомите, но с оглед на самоусъвършенстването си и в крайна сметка за запазването на живота и на постигнатия мир.

 

Така около началото на 18-ти век се преминава към класическото Будо – пътя на война, което води до разделянето на Кенджуцу най-общо на две – Кендо и Иайдо. Кендо бива активно развивано и широко популяризирано в наши дни. Противно на това Иайдо продължава да е относително неизвестно и се познава и практикува от доста по-малко хора. Биват съхранени редица класически школи – или Корю – в които по аналогия с днешните военни академии, се изучават, съхраняват и предават на поколенията традиционните начини и техники за работа с цяла поредица оръжия или без изобщо оръжие, но без техните военни приложения.

 

В такова Корю, принадлежащо само на един род – клана Курода, съвършено затворено и без външен показ е запазена и предадена до наши дни традицията на работа с меч от онова време, наречена Касуми Шинто Рю Кенджуцу. Става дума за Шинто Мусо Рю, чийто създател Мусо Гоносуке Кацуйоши е преподавал и завещал на следващите главни учители изкуството на Кенджуцу, в което се ползва дървен меч. Всъщност основното оръжие в Шинто Мусо Рю е джо, но за да се усвои това оръжие е необходим атакуващ партньор с меч, срещу чиито атаки се работи с джо. Така, за целите на правилната работа с меч, е съхранено Кенджуцу. Едва в наши дни – около 400 години след основаването си – малко преди и около Втората Световна война, когато последния главен учител на Шинто Мусо Рю решава да отвори за Япония и за света тайните на Джодо, наравно с него става достъпно и Кенджуцу.

 

В часа по Кенджуцу ще се изучават техниките за правилно, ефективно и безопасно боравене с меч. Ще се ползва стандартен дървен меч – Боккен окомплектован с предпазител за ръката – Цуба, фиксирана с гумен пръстен – Цуба доме, както и стандартен къс дървен меч – Кодачи със същата окомплектовка. 

 

Преподавател – Христо Йорданов Сенсей  4 Дан Джодо, 3 Дан Иайдо 

 

Пътят му в бойните изкуства датира от 1972-3 година. Приблизително тогава започва и интересът му към класическия Дзен. Първоначално практикува Самбо,  а след няколко години продължава с Карате. След дълга пауза от бойните изкуства Христо Сенсей става свидетел на демонстрация по Айкидо през 1998год., а през 2003 год. започва практиката си по Айкидо в Доджо на негов приятел, където се запознава с японските оръжия.

От 2005 год. става член на „Шинбукан“ Доджо и започва тренировки по Джодо, следвайки модернизираната му версия съгласно Японската Кендо Федерация – Зен Нихон Кендо Ренмей или Сейтей Джодо. Отделно в „София Иайдо Клуб“ започва да тренира и изучава класическата школа на изкуството на японския меч Мусо Шинден Рю Иайдо. Няколко години по-късно в „Шинбукан“ Доджо започва паралелно да уча и Сейтей Иайдо.

 

Всяка година от тогава до сега посещава местни и международни семинари по Джодо и Иайдо и системно изучава традиционните японски бойни изкуства с оръжия.  Благодарение на личните си контакти с известни японски и европейски Сенсеи и напреднали последователи на Будо, Христо Сенсей усъвършенства своя опит и разширява историческите си познания.

 

Христо Сенсей стига до извода, че модерните начини на преподаване пренебрежително или съзнателно не зачитат духовната страна на тези бугей, които боравят с оръжия. Поради това решава да съсредоточи практиката си върху познатите му традиционни школи за оръжия. Именно това го тласка към неотклонното следване на школите: Корю-школите Шинто Мусо Рю Джодо и Мусо Шинден Рю Иайдо.

 

Христо Сенсей е приет за ученик от Мишел Дюкре – менкьо кайден от Шинто Мусо Рю в линията на Паскал Кригер Сенсей. Христо Сенсей е изявен почитател на традиционните японски изкуства. Практикува Дзадзен в традицията Риндзай.

Close
About