Изпитна програма за деца

Изпитна програма за деца до дванадесет години, според изискванията на БАФ.

Степени: 6 кю, 5 кю, 4 кю, 3 кю, 2 кю, 1 кю


6 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 36 часа тренировки, 3 месеца упражнения от датата на записване

Aiki Taiso (Загрявка)

 • главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
 • колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
 • кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)

Ukemi

 • Mae, Ushiro ( В suwari waza )
 • Подскоци от клек
 • Патешко ходене
 • Shikko
 • Tenkan (Tachi Waza )

Tachi Waza
Katate dori Gyaku hanmi

 • Taino Henko (влизане)
 • Две игри за баланс
 • Сгъване на Кимоно (Кейко-ги)

5 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 48 часа тренировки, 4 месеца упражнения от вземане на 6-то кю

Aiki Taiso

 • главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
 • колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
 • кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)
 • Ukemi Mae, Ushiro
 • Shikko
 • Tenkan Tachi Waza
 • Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza

Tachi Waza
Katate dori Gyaku hanmi

 • Taino Henko (влизане)
 • Uchi Kaiten (влизане)

Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote)
 • Irimi Nage (omote)

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi – Ikkyo (omote)
Riote dori – Kokyo Ho


4 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 72 часа тренировки, 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю

Aiki Taiso

 • главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
 • колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
 • кръст (мае, йоко, маваши), клек

Общофизически упражнения

 • Mae Ukemi (през един партньор)
 • Jumping (подскоци в клек)
 • Ukemi Mae, Ushiro
 • Shikko
 • Shikko Tai Sabaki
 • Tenkan Tachi Waza
 • Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Атака

 • Shomen-uchi

Tachi Waza
Katate dori Gyaku hanmi

 • Taino Henko (влизане)
 • Uchi Kaiten (влизане)
 • Irimi (влизане)

Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)

Katate dori Gyaku hanmi

 • Kote Gaeshi
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kokyo Ho

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi nage (omote, ura)

Riote dori

 • Kokyo Ho

3 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 96 часа тренировки, 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю

Общофизически упражнения

 • Mae Ukemi (през двама партньори)
 • Jumping (подскоци в клек)
 • Придвижване на гръб

Aiki Taiso

 • Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi (през човек)
 • Tenkan Tachi Waza
 • Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Tachi Waza
Katate dori Gyaku hanmi

 • Taino Henko (влизане omote, ura)
 • Uchi Kaiten (влизане)
 • Irimi (влизане)
 • Sumi Otoshi (влизане)

Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Shiho Nage (omote, ura)

Katate dori Gyaku hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kokyo Ho

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Nikyo (omote, ura)

Riote dori

 • Kokyo Ho

2 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 180 часа тренировки, 9 месеца упражнения от вземане на 3-то кю

Aiki Taiso

 • Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi
 • Tai Sabaki Tachi Waza
 • Shikko
 • Бутане в четирите посоки

Атака

 • Yokomen-uchi

Tachi Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Ude Kime Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Kokyo Nage

Katate dori Gyaku hanmi

 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Kokyo Nage (от основните влизания)

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Gokyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)

Riote dori

 • Kokyo Ho

1 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 260 часа тренировки, 11 месеца упражнения от вземане на 2-то кю

Aiki Taiso

 • Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi
 • Tai Sabaki Tachi Waza, Suwari Waza

Атака

 • Chudan Tsuki
 • Jodan Tsuki

Tachi Waza

 • Kokyo Ho (от основните влизания)

Katate dori Ai hanmi

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Kokyo Nage (omote, ura)

Katate dori Gyaku hanmi

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Kokyo Nage (omote, ura)
 • Soto Kaiten Nage (omote, ura)

Kata dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Riote dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Ude Kime Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Tenchi Nage

Suwari Waza
Kata dori

 • Aiki-no-kata (omote, ura)
 • Irimi Nage

Riote dori

 • Kokyo Ho

Comments are closed.