Изпитна програма за големи

 

Степени:  5 кю, 4 кю, 3 кю, 2 кю, 1 кю


 

5 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 30 дни практика. Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki Taiso

 • Ukemi (Mae, Ushiro)
 • Shikko
 • Taisabaki (tenkay, irimitenkay)

Tachi Waza

Katate dori 

 • Tainohenko (omote,ura)
 • Irimi
 • Sumiotoshi
 • Uchikaiten
 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Katate dori Ai hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Shomen-uchi

 •   Ikkyo (omote, ura)
 •   Irimi Nage (omote, ura)

Zagi

 • Kokyo-Ho

4 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 40 дни практика от взимането на 5 кю. Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki Taiso

 • Tai Sabaki Tachi Waza, Suwari Waza
 • Ukemi Mae, Ushiro

Tachi Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Nikyo (omote, ura)
 • Kokyo Nage (omote, ura)

Katate dori Guaku hanmi

 • Nikyo (omote, ura)
 • Kokyo Nage (omote, ura)
 • Soto Kaiten Nage (omote, ura)

Kata dori

 • Ikyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)

Yokomen-uchi

 • Shiho Nage (omote, ura)

Riote dori

 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Ude Kime Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Tenchi Nage

Shomen-uchi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Suwari Waza

Riote dori

 • Kokyo-Ho

3 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 50 дни упражнения от вземане на 4-то кю

Aiki Taiso

 • Mae Tobi Ukemi

Tachi Waza

Katate dori Ai hanmi

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)

Kata dori

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)

Riote dori

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Kokyu Nage
 • Shiho Nage

Riokata dori

 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kokyu Nage

Katate Riote dori (Morote dori)

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Kokyu Nage

Shomen-uchi

 • Ikyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Kaiten Nage (omote, ura)
 • Kokyu Nage
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Yokomen-uchi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Chudan Tsuki

 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Ushiro Waza
Riote dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Kokyu Nage

Suwari Waza
Kata dori

 • Nikyo (omote, ura)

Shomen-uchi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

 


2 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 50 дни упражнения от вземане на 3-то кю

Tachi Waza
Katate dori Guaku hanmi

 • Aiki Otoshi

Katate Riote dori (Morote dori)

 • Yonkyo (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)

Riote dori

 • Koshi Nage

Riokata dori

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Aiki Otoshi
 • Shiho Nage (omote, ura)

Muna dori (and Katate Riote)

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (sokomen)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Kata dori Men-uchi

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)

Muna dori Men-uchi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi

Shomen-uchi

 • Gokyo (omote, ura)
 • Ude Garami

Yokomen-uchi

 • Gokyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
 • Kokyu Nage

Chudan tsuki

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Soto kaiten Nage (omote, ura)
 • Ude Garami
 • Ushiro Kiri Otoshi
 • Kokyu Nage

Jodan tsuki

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Nikyo (omote, ura)
 • Hiji Kime Osae
 • Soto Kaiten Nage (omote, ura)
 • Ude Garami
 • Kokyu Nage

Ushiro Waza
Riote dori

 • Sankyo (omote, ura)
 • Kaiten Nage (omote, ura)
 • Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
 • Ude Kime Nage

Kata dori

 • Yonkyo (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)

Hiji dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (sokomen)

Eri dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)

Katate dori Kubishime

 • Nikyo (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Shiho Nage (omote, ura)

Hanmi Hantachi Waza
Katate dori Gyaku Hanmi

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Sumi Otoshi (omote, ura)

Riote dori

 • Shiho Nage (omote, ura)

Suwari Waza
Riokata dori

 • Nikyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)

Shomen-uchi

 • Yonkyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)

Yokomen-uchi

 • Ikkyo (omote, ura)

Tachi Waza
Futari dori (2 Morote dori)

 • Kokyu Nage (mae, ushiro)
 • Irimi Nage (sokomen)

Ran dori (2 Uke)

 • Riokata dori, Shomen-uchi, Chudan tsuki, Morote dori

Jo dori

 • 31 движения Jo no Kata, Jo Waza, Kumi Jo, по преценка на изпитната комисия

Boken Waza

 • Suburi – по преценка на изпитната комисия

1 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 300 часа тренировки, 12 месеца упражнения от вземане на 2-то кю

Tachi Waza
Katate dori Ai hanmi

 • Jiyu Waza

Katate dori Guaku hanmi

 • Jiyu Waza

Riote dori

 • Jiyu Waza
 • Juji Garami
 • Ude Garami

Katate Riote dori (Morote dori)

 • Juji Garami

Muna dori Men-uchi

 • Nikyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Juji Garami

Shomen-uchi

 • Jiyu Waza
 • Ushiro Kiri Otoshi

Yokomen-uchi

 • Jiyu Waza
 • Ushiro Kiri Otoshi

Jodan tsuki

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)
 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Irimi Nage (omote, ura)
 • Kote Gaeshi
 • Ushiro Kiri Otoshi
 • Aiki Otoshi

Futari dori (2 Morote dori)

 • Shiho Nage
 • Nikyo

Futari dori (2 Uke)

 • Kokyu Nage
 • Irimi Nage (sokomen)

Jo dori

 • Jiyu Waza

Tanto dori

 • Jiyu Waza

Ushiro Waza
Sode dori

 • Ikkyo (omote, ura)
 • Sankyo (omote, ura)
 • Kokyu Nage

Katate dori Kubishime

 • Sankyo (omote, ura)
 • Yonkyo (omote, ura)

Harai Jime

 • Shiho Nage (omote, ura)
 • Kote Gaesh
 • Kokyu Nage

Riote dori

 • Juji Waza

Hanmi Hantachi Waza
Riokata dori

 • Juji Waza

Ran dori (2 Uke)

 • Katate dori Gyaki hanmi

Suwari Waza
Shomen-uchi

 • Aiki no Kata
 • Kote Gaeshi
 • Irimi Nage (sokomen, omote, ura)

Yokomen-uchi

 • Aiki no Kata

Riokata dori

 • Aiki no Kata

Tachi Waza
Ran dori (3 Uke)

 • Yokomen-uchi, Jodan tsuki

Boken Waza
Shomen-uchi

 • Juji Waza

 

Пояснителни бележки:

 • Zagi (Suwari waza) – седеж на колена
 • Hanmi-handachi waza – изпитвания седнал срещу прав партньор
 • Tachi waza – прави
 • Morotedori – захват с две ръце на една ръка
 • Минимална допустима възраст за 1 дан е 15 години и за 4 дан е 22 години
 • Изпита се провежда в доджото което тренираш. Ако някой иска да бъде изпитан в друго доджо, се изисква одобрението на двете доджота
 • Правете техниките по следния начин: лява, дясна ръка; ура, омоте; докато изпитващия не каже “Стоп”

Comments are closed.