За нас

Спортен клуб „АЙКИКАЙ АЙКИДО СКУУЛ” е организация с нестопанска цел, като от 2010 год. официално е регистриран пред Министерството на физическото възпитание и спорта.

Целта на клуба е да развива и популяризира Айкидо в България, в съответствие с идеалите на основателя (О-сенсей Морихей Уешиба) и според правилата на Световният Айкидо център (AikidoWorldHeadquarters – AikikaiHombuDodjo).

Непрестанно практикуване на Айкидо, изграждането и прилагането на японските традиции и култура, помагат на инструкторите и трениращите в Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул”, заедно да изградят духа на школата АЙКИ.

В клуба членуват деца и възрастни, без значение от техния пол, социален статус, религиозна или етническа принадлежност.

Ръководител на клуба е Сенсей Ивайло Петров (5 дан), от 24 години практикуващ Айкидо. Сенсей Петров е:

  • участвал на Х Международен Айкидо Конгрес в Танабе 2008 година
  • участвал на ХI Международен Айкидо Конгрес в Токио 2012 година.
  • участвал на ХII Международен Айкидо Конгрес в Такасаки, Япония 2016 година.

Инструктори в Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” са:

  • Ивайло Петров сенсей 5 дан;
  • Петя Янчева сенсей 1 дан.
  • Атанас Илиев сенсей 1 дан.
  • Ния Белчева сенсей 1 дан.
  • Екатерина Горанова сенсей 1 кю.

Инструкторите на Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” преподават в две зали (доджо), намиращи се в различни райони на София – Хладилника и Триадица.

Настояща дейност :

Съвременните ценности подчертават преди всичко уважението към човешкия живот и стремежа към духовното развитие. Ето защо практикуващите припознават Айкидо, не само като форма на японските бойни изкуства, но и като духовно учение. Айкидо е популярно не само в Япония, но и в България, защото хората приемат и се асоциират с философията на Айкидо, като път за хармонизиране със заобикалящия ни свят и респективно,като начин за понижаване на стреса.

През 2012 година Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” успешно реализира два проекта:

  • проект по Програма на Министерство на Физическото Възпитание и Спорта (МФВС) „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, утвърдена със заповед №РД-09-344/04.10.2010 год., Направление „Начално обучение по вид спорт”; и
  • проект по Програма на Столична Община „Спортни, младежки и детски дейност“ – „Айкидо – децата от Район Кремиковци в занимания със спорт като превенция срещу нетолерантността“.

Шестта поредна година Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” организира в град Априлци и в Родопите – Национален Айкидо Семинар с гост инструктори и практикуващи от цялата страна.

Перспективи:

Айкидо успешно се разпространява в България, защото се разглежда като „съвършен продукт на богато културно наследство”, ето защо Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” предвижда да насочи усилията си и към изучаването на японския език, дух и култура. Това ще помогне на всеки един практикуващ, при съзерцанието по пътя на Айкидо.

Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” ще продължи да развива и популяризира Айкидо сред ученици и студенти, с цел доброто им психическо и физическо израстване, по примера на Япония.

Comments are closed.