Клуб

Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул” е сдружение с нестопанска цел, официално регистрирано през 2010 година по фирмено дело
№ 499/2010 на СГС – Фирмено отделение, рег. №20101022014 в Централния регистър на ЮЛНЦ на Министерство на правосъдието.

Спортният Клуб е член на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ и е вписан под рег. №3-004-113 от 10.05.2016 в Националния Регистър на МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА. Управител на сдружението е Ивайло Петров.

Зала “Дианабад”

Comments are closed.