АЙКИДО УЧИЛИЩЕ

Айкискуул развива и популяризира Айкидо в България, сред малки и големи с цел доброто им психическо и физическо развитие, по примера на Япония в съответствие с идеалите на основателя О –сенсей Морихей Уешиба и според правилата на световния Айкидо център Aikido World Headquarters – Aikikai Hombu Dodjo.


„Всеки има дух, който трябва да усъвършенства, тяло, което трябва да тренира и път, който да измине“.

– О’Сенсей Морихей Уешиба

Японската дума Айкидо е съставена от три символа: „Ай” означава да обединя, да направя заедно или да хармонизирам. Вторият символ е „Ки”, който означава енергия, Ум или дух. „Ки ” също може да означава „Дух на вселената” или „Енергия на вселената”. Последния символ „До” означава „Пътека” или „Път”. „До”обозначава, че Айкидо е не само техника за самозащита, но е също система която включва самоизграждане на духа.

Заедно символите означават „Пътят на Хармония с Духа и Вселената”

„Айкидо – това е Не-съпротивление. Тъй като е несъпротивляващо се, то е винаги победоносно.”

AIKI

Айкикай Айкидо Скуул (Aiki School) е създадено от Ивайло Петров Сенсей (V-ти Дан Айкикай) в началото на март 2006 година.

Възникнала като Доджо, където да се практикуват принципите на Айкидо, школата подкрепя всеки свой ученик, от начинаещ до напреднал, да се учи и да расте със своето собствено темпо. През годините Айкискуул израстна и се превърна в обединение на няколко доджота по Айкидо. Всяко едно от тях е създадено и развиващо се като място за усъвършенстване на духа и тялото.

Основният фокус на Айкискуул е към полагането на здравословни навици, физическо и духовно развитие. Практикуващите в нашите Доджота приемат Айкидо като бойно изкуство, а неговата философия – като път за хармонизиране със заобикалящия ни свят и респективно като начин на живот.

AIKI

Изкуството на Айкидо развива нашата физическа способност и чувството за координация и тайминг. В същото време развива техники, които могат да бъдат използвани за ефективна самозащита. Айкидо разчита на контролиране на нападателя, а не неговото поразяване, което е обичайна практика в други бойни изкуства. То се базира на естествени движения на тялото и допринася за развитието на спокоен ум и тяло.

Айкидо няма състезателен характер за разлика от много други бойни изкуства. Вместо състезания се провеждат семинари – международни, национални, чиято цел е срещата на различни хора, практикуващи айкидо. Това е време, в което те споделят наученото и допринасят за взаимното си израстване и развитие.

AIKI
Close
About