Повече от 15 години, ние в Айкискуул сме посветени на това да развиваме индивидуалният потенциал на всяко дете, пристъпило прага на Доджотата ни, да изграждаме децата така, че те да успеят да приложат в ежедневието си наученото в залата.

 

Айкидо и децата

Силата на Айкидо се крие зад философията му, чрез която ние преподаваме ефективно бойното изкуство сред децата, съобразявайки се с темпото и развитието на всяка малка “Aйкидока”.

 

Какво прави Айкидо подходящо за деца?

 

Практиката му не насърчава развитието на агресия. Айкидо подобрява координацията, самочувствието на детето, приучавайки го на самоконтрол и дисциплина. Изключително важни за бъдещият живот на детето са конкретни умения, които развиваме с годините практика. Това са социалните умения, увереност, фокус, разрешаване на възникнали конфликти, устойчивост, уважение, работа в екип, лидерски и комуникативни умения. Обучението включва много упражнения за правилно падане (укеми),както и практикуване на техники с партньор, дейности в игрова форма за развиване на фокус, баланс и хармония, които са основни за Айкидо.

 

В Айкидо отсъства състезателен характер и конкуренцията между практикуващите. Това превръща тренировката на децата в една изключително дружелюбна и приятелска среда, която измества състезателните цели, мястото на които заемат придобиването на редица полезни практически умения.

 

Няма как да не ви направи впечатление, че децата практикуващи Айкидо имат специфично излъчване и добронамерено отношение към заобикалящата ги среда 🙂

 

Работим, за да се развиваме!

Close
About