За клуба ни беше чест, да бъде част от символа на Япония в България и българо-японските отношения.

Клубът ни бе удостоен с почетна грамота в знак на благодарност от фондация Аматерас. 

В знак на приятелските отношения между България и Япония, фондация Аматерас със съдействието на Столична община, осъществи проект „Танц на слънцето“ за представяне на скулптурния кинетичен знак, създаден от скулптора Тодор Тодоров. 

JP-BG символиката на инициативата се крие в това, че Слънцето е обединяващото звено в културното наследство на двете страни. Символът му отбеляза голям принос на Япония в значими проекти през годините, и на България за развитие в определени сфери, отнасящи се за японската култура.

Повече информация за събитието може да получите на нашата facebook страница: https://bit.ly/3l9tMjx

Close
About