Фокусът в Айкидо попада върху индивидуалното израстване и развитие на детето. В други бойни изкуства на много деца им се налага да се състезават с връстниците си. В Айкидо акцентът е върху самоусъвършенстването.

Тук децата имат конкретни индивидуални цели, което обаче не ги прави самосиндикално трениращи. Тъй като всички сме различни и децата не правят изключение, наличието на състезателен характер в редица бойни изкуства ги кара да се чувстват така, сякаш никога не „печелят“ в нищо. В Айкискуул насочваме усилията си към това, децата да работят със собствено темпо, с подкрепата на своя сенсей. 

Движенията в Айкидо, техниката и формата могат да имат десетки различни изпълнения. Децата усвояват това постепенно, като повтарят и добавят нови стъпки с всяка следваща тренировка. Те се научават да предвиждат какво следва, да усещат около себе си в движението, да партнират без агресия, развивайки умението за правилна и адекватна преценка в съответната ситуация посредством тренировъчната дейност.  В процеса на продължителна практика, всичко това се превръща в едно цяло. 

В тренировките по Айкидо учим децата и наблягаме на самоконтрола и концентрацията. Вниманието е от голямо значение. Децата трябва да останат съсредоточени, за да възприемат. За изграждането на това се изисква пълна отдаденост от страна на инструкторите, трениращите и техните родители. Айкидо развива изключително добра координация. Практикуването и движенията в Айкидо подпомагат за по-доброто усещане на детето спрямо тялото му. Това води до положителни резултати при деца, които изпитват затруднения в двигателните си умения.

В Доджото на Айкискуул има ясни правила и йерархия, които са основополагащи за добрата школа и развитието на практикуващите в нея. Спазването на именно тези правила, възпитава децата на добро поведение, което да прилагат както на тренировка, така и извън залата, в която тренират. Непрекъснатото упражнение и повторение на дадено движение, учи децата на търпение и е основна ценност в Айкидо. Сенсеите на Айкискуул често изпитват и изискват от децата именно развиването и постигането на това качество.  

Важно за детските класове по Айкидо е, че учениците биват насърчавани на взаимна толерантност, търпимост и подкрепа. 

Детето би се чувствало специално, когато облече своето Кейко – Ги, усети подкрепата, желанието и обичта на своите родители и Сенсей, откривайки нови приятели в Доджото по Айкидо.

Работим, за да се развиваме!

Close
About