JCC Kokoro

IMG-e09aea905457e2e63cdf8a174b21bda0-V

🇧🇬🇯🇵

Японският културен център „Кокоро“ е създаден през 2021 г. по инициатива на школата по айкидо „Айкискуул“. Неговата цел е да направи обществено достъпни бойните изкуства, занаятите и философските богатства на Япония.

Културният център е мост към духа на Япония – предлага курсове по традиционни приложни изкуства, бойни изкуства, курсове по японски език и култура, практически работилници. Центърът е място за изложби и срещи с творци.

Каним Ви да ни посетите и да почерпите от богатството и дълбочината на знанията, идващи от Страната на изгряващото слънце.

Японският културен център ще носи името КОКОРО (сърце, ум и дух в едно).

日本文化センター「こころ」は「Aikischool」という合気道学校によって2021年に開かれました。目的は日本の武道、工芸、哲学的な宝物などを社会で入手可能にすることです。

文化センターは日本の心までの橋です。伝統的美術工芸、武道、日本語と日本文化のコース、実用的なワークショップ、さまざまな課程があります。このセンターは展覧会と芸術家と会えるための場所です。

訪問したら、日本の豊富で深い知識を味わうことができます。

日本文化センターの名前は「こころ」です。

The Japanese Cultural Center Kokoro is founded in 2021 by the Aikido School Aikischool. Its purpose is to make the Japanese martial arts, crafts and philosophical treasures accessible to the public.

The Cultural Center is а bridge to the spirit of Japan. It offers many kinds of classes: traditional applied arts, martial arts, Japanese language and culture courses, practical workshops. The Center is a place for exhibitions and meetings with artists.

We invite you to visit and have a taste of the richness and depth of knowledge, coming from the Land of the Rising Sun.

The Japanese Cultural Center will be named KOKORO (heart, mind and spirit in one).

Close
About