В Япония към всеки, който преподава, японците се обръщат със „Сенсей”. За японците отношението към учителя е изключително и безапелационно без значение от възрастта и пола на учителя. Такова е отношението към Сенсей и в Айкидо, така е редно да се отнасят всички към него. По отношение на бойното изкуство, сенсей е този с повече опит, който може да ви насочи или поведе по Пътя и не само…

Доста често ще чуете: „Той/тя е сенсей, следователно е майстор” . С напредването на практиката си в Айкидо ще разберете, че има толкова много техники и аспекти на това бойно изкуство, че ще ви отнеме цял живот, за да ги научите всички. Майсторството изглежда просто недостъпно и не е нещо, което лесно може да бъде постигнато или заявено. Винаги има какво да се научи и учителите по Айкидо обикновено са първите, които признават, че са по-скоро начинаещи, отколкото майстори.

Разбрахме, че  когато човек преподава, то той е Сенсей. Ако някой преподава техники на Айкидо, той е учител само в рамките на Доджото? Ако човек преподава само на татами за няколко часа, облича цивилните си дрехи и забравя излизайки от Доджо за своите задължения и убеждения  дали може да е наш Сенсей?… Хората, които  наричаме Сенсей, трябва да се държат като учители и в ежедневието. Това налага и следващ въпрос: Как трябва да се държи учителят в ежедневието си? – Така , както разбира  живота през призмата на Айкидо.  Това предполага, че когато човек има усещане и хармония в живота си, той се чувства и живее различно. Сенсей  трябва да е пътеводител през целият ни живот  или поне от момента, в който му позволим да е така и той самият пожелае да го прави. Сенсей е този, който осигурява на учениците  си физическо, умствено и дори духовно обучение. Уроците по Айкидо, със сигурност могат да бъдат приложени във всички аспекти на живота. Сенсей не бива да спира да обучава, дори когато тренировката приключи. Малко ученици търсят допълнителна комуникация със своят учител и разговарят с него на различни теми .  Този вид връзка със сенсей обаче е доста рядка. Тя изисква пълно отдаване на ученика и желание от учителя. Разговорите със Сенсей често биха могли да бъдат неразбираеми за ученика, а и рядко ще намерите учител, който да ви осигури такава комуникация. 

Уважението, което трябва да изпитвате към  Сенсей не бива да търпи изменения спрямо ситуациите, в които попадате с него. Не е редно да се обръщате към Сенсей с малкото му име. Без значение дали той обучава Вас или Вашето дете, отношението към него следва да се възприема по един и същи начин, както е прието в Айкидо, дори извън пределите на Доджото. Не е редно да се преминава границата и да се забравя стойността на думата „учител” – Сенсей. Дори и Сенсей да допусне да имате приятелски отношения, то вашата задача, като ученик е да следите и спазвате моралните норми и такт.

Знайте, че представите ви за Сенсей биха ви изненадали щом влезете в залата по Айкидо. Рядко те биха се препокрили с очакванията ви. Сенсей не би се съобразил с вече изградените ви навици и схващания за живота – Сенсей ще ви покаже друг Път, съвсем различен, труден, пъстър, интересен – пътят към вас самите- най-трудния ви път. 

Сенсей сам избира своите ученици и води по Пътя само тези, които са готови и искат да го следват.

Работим, за да се развиваме!

Close
About