В стари времена е имало различни ограничения за поведението на самурая. Начини за стоеж, на седеж, на поклон и на ходене, начини за заобикаляне на уличните ъгли, за влизане и излизане от порти, а и последващи указания за поведение на мястото на пристигане.

 

Писмения знак за „боен“ се състои от знаците означаващи „да спреш копието“. В основата си бойния дух няма за цел да атакува врагове, а да защитава личността – самозащита. Така или иначе повече сила и знания са необходими в защита отколкото при атака. Самураят, винаги на ръба между живота и смъртта, никога не може да покаже на даден опонент неподготвеност или отворени места.

Казано е че има седем позиции с меч. В допълнение към петте позиции Сейган, Джодан, Гедан, Хассо и Ваки Гамае, които се отнасят до хващането на меча, се добавят и Ки Гамае и Кокоро Гамае, които са позиции, невидими за очите. Ки Гамае и Кокоро Гамае са етикета на самурая.

 

Школата Огасагава Рю от периода Муромачи дава пример за етикета на самурая. Тя включвала социални връзки и е била прецизирана така че да включва етикет, присъщ на меча. Същината на етикета е направена така, че едновременно със запазването на почит и достойнство, да включва движения, предпазващи от агресия, предавайки учението за контрол над победата в ножницата, без да се изтегля меча.

 

В бойните изкуства етикета не е просто маниери. Всяко отделно действие по време на етикета предполага възможността за изненадваща атака и включва поза за отбрана и контраатака. Познаването на това и правилното му вътрешно приемане, е свързано с подобрена компетентност. Който умее да изпълни правилно етикета, напълно е усвоил перфектната мощ.

Етикета е начин за цялостно управление на риска. Такова управление се налага не защото може да се пропусне нещо в учтивостта към опонента, а по-скоро поради непоказването на отворени места. А във време на опасност – поради разбирането след спиране на противниковата атака, да я контролираш, да я подавиш, и така да предпазиш себе си. Този вид позиция и подготвеност трябва така да се разбира и като такава да се опазва.

 

Бойното изкуство започва и завършва с учтивост.

Post a Comment

Close
About