Колко от нас, търсейки днес пътища как да се върнат в доджо след дълго отсъствие и продължаващи периоди на прекъсване на нашето кейко – си задават въпроса “какво е доджо?“ Добре, това е място, точно както говори името му. Но мнозина от нас живеят на места, където нямат свое собствено специално доджо, и за тях много често това започва да означава групата хора, заедно с които практикуват кейко. 

Когато става дума за бойни изкуства, името „доджо“ е в действителност доста по-съвременно отколкото може би си мислите. Това име оригинално е било ползвано, когато се е говорело и е трябвало да се опишат будистките помещения за духовни практики. По време на Сенгоку или периода на “Воюващите държави“, такива места не са били познати. Сенсей обикновено е пътувал до местоживеенето на своите ученици и там ги е обучавал на налично подходящо място. След обединението на Япония, такива школи са започнали да имат свои обособени места за кейко. 

През периода Едо тези места започнали да бъдат наричани Кейкоджо. Много често те са били присъединени към клановите училища, като някои много големи Кейкоджо се  развили в големите градове като Едо и Осака. Тогава в школите често започнали да поставят свитъци за Бога на Меча и Бога на Войната. 

Постепенно името Кейкоджо започнало да отстъпва популярността си на ново име – Будоджо. Това изглежда е отразявало постепенната промяна във възгледа върху бойните изкуства от прагматичен инструмент за водене на война към метод за личностно или духовно развитие. С минаването на времето Будоджо плавно бива заменено от Доджо (въпреки че и до днес не е рядко да се чуе и думата Будоджо). Поставянето на Камидана на главното място в Доджо не е било стандарт до преди 1936. Точно по това време се е създал сегашният образ, предизвикан от думата доджо. 

Днес Доджо може да е и специална постройка, поддържаща десетилетна традиция, със свитъци по стените, имената на О-сенсей и снимки от миналото, с дървен, износен от времето под, но е толкова доджо колкото и баскетболната зала на близкото училище. Възможно е в бъдеще термина за доджо да претърпи още промени и все повече да с него да се обозначава групата хора, с които отивате на кейко там, където има възможност да се съберете и да тренирате.

Post a Comment

Close
About